ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชน สร้างไทยห้าหมื่นล้านบาท

0 views
|

ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชน สร้างไทยห้าหมื่นล้านบาท

ธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในกิจกรรมการผลิตโดยใช้ทรัพยากรของชุมชน ศึกษาความต้องการของชุมชน  จากนั้นจึงเริ่มสร้างความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีกา

เอ็น v
ร้านเหล้า

Related videos